අඝෝෂ ගවේෂණය - Agosha Gaweshanaya | egenumabooks.lk

අඝෝෂ ගවේෂණය – Agosha Gaweshanaya

Weight 0.35 kg
Author

Publisher

Pages

264

SKU: B3153
  • රුපියල් 5000 ට වැඩි සෑම ඇණවුමක් සදහාම ප්‍රවාහනය නොමිලේ
  • රුපියල් 5000 ට අඩු සෑම ඇණවුමක් සදහාම ප්‍රවාහනය ගාස්තු රුපියල් 200 - 300 අතර
  • පොතට ගැලපෙන Bookmarks සෑම පොතකටම නොමිලේ

Description

සෑම පුද්ගලයෙකුම එක් අයෙකු නොව දෙදෙනෙකි. එම දෙදෙනා නිරන්තරයෙන්ම ගැටුමක, රණ්ඩුවක, කඹ ඇදීමක නොහොත් තර්කයක යෙදී සිටී. උත්තම ගුණ වලින් පිරි අහම්මානය ද ජය ගත හොත් ඔහු උතුම් මිනිසෙකු වේ. අධම ගුණ වලින් පිරි තද්භාවය ජය ගත හොත් ඔහු අධමයෙකු වේ. අහංභාවය යනු ලොව ඇති සදාචාරයට අනුව ක‍්‍රියාත්මක වන මනසේ ඇති ව්‍යුහයකි. අහංභාවය මිනිසා තුළ වැඩෙන්නේ යහපත පිණිස ය. එහි ප‍්‍රතිඵල නිසා මිනිසෙකු පාපය නමැති මනෝමූලයෙන් ගැලවෙන්නේ ය.

Additional information

Weight 0.35 kg
Author

Publisher

Pages

264

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “අඝෝෂ ගවේෂණය – Agosha Gaweshanaya”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
No products in the cart.