උසස්පෙළ තොරතුර හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය – 12 වසර | egenumabooks.lk

උසස්පෙළ තොරතුර හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය – 12 වසර

Weight 0.59 kg
Author

Publisher

Pages

234

SKU: B329

රු1,450.00 Original price was: රු1,450.00.රු1,300.00Current price is: රු1,300.00.

Out of stock

ALevel Garde 12 ICT

උසස්පෙළ තොරතුර හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය – 12 වසර

Out of stock

Email when stock available

  • රුපියල් 5000 ට වැඩි සෑම ඇණවුමක් සදහාම ප්‍රවාහනය නොමිලේ
  • රුපියල් 5000 ට අඩු සෑම ඇණවුමක් සදහාම ප්‍රවාහනය ගාස්තු රුපියල් 200 - 300 අතර
  • පොතට ගැලපෙන Bookmarks සෑම පොතකටම නොමිලේ

Additional information

Weight 0.59 kg
Author

Publisher

Pages

234

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “උසස්පෙළ තොරතුර හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය – 12 වසර”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
No products in the cart.