තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය | ALevel ICT Past Papers – Master Guide | egenumabooks.lk

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය | ALevel ICT Past Papers – Master Guide

Weight 0.47 kg
Publisher

SKU: B824

රු900.00 රු810.00

Out of stock

අ.පො.ස උසස් පෙළ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර
2013 – 2021 ( වසර 09 )

A Level ICT Past Paper Book

Master Guide Publications

Out of stock

Email when stock available

  • රුපියල් 5000 ට වැඩි සෑම ඇණවුමක් සදහාම ප්‍රවාහනය නොමිලේ
  • රුපියල් 5000 ට අඩු සෑම ඇණවුමක් සදහාම ප්‍රවාහනය ගාස්තු රුපියල් 200 - 300 අතර
  • පොතට ගැලපෙන Bookmarks සෑම පොතකටම නොමිලේ

Additional information

Weight 0.47 kg
Publisher

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය | ALevel ICT Past Papers – Master Guide”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
No products in the cart.