සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය | ALevel Media Past Papers - Master Guide | egenumabooks.lk

සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය | ALevel Media Past Papers – Master Guide

Weight 0.62 kg
Publisher

SKU: B850

රු900.00 රු810.00

In Stock

අ.පො.ස උසස් පෙළ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර
2011 – 2022 ( වසර 12 )

A Level Media Past Paper Book

Master Guide Publications

In Stock
  • රුපියල් 5000 ට වැඩි සෑම ඇණවුමක් සදහාම ප්‍රවාහනය නොමිලේ
  • රුපියල් 5000 ට අඩු සෑම ඇණවුමක් සදහාම ප්‍රවාහනය ගාස්තු රුපියල් 200 - 300 අතර
  • පොතට ගැලපෙන Bookmarks සෑම පොතකටම නොමිලේ

Additional information

Weight 0.62 kg
Publisher

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය | ALevel Media Past Papers – Master Guide”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
No products in the cart.