දැනමුතු මුතු - Danamuthu Muthu | egenumabooks.lk

දැනමුතු මුතු – Danamuthu Muthu

Weight 0.36 kg
Author

Publisher

Pages

288

SKU: B3157

රු850.00 Original price was: රු850.00.රු765.00Current price is: රු765.00.

In Stock

කතන්දර යනු ගෙතූ සිද්ධි දාමයන්ගෙන් සැදුම්ලත් හිස් ප්‍රලාප නොවේ. ඒවායේ ඇත්තේ ජීවිතයේ විවිධ අවස්ථා අපට සමීප කරවන චර්යා සංකලනයේ විවිධ පැතිකඩය. කතන්දර කියවා ඔබ ලබන ආනන්දය පිටුපස ඇත්තේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔබේ සිත මෘදු ලෙස ස්පර්ශ කරන්නා වූ පණිවිඩයකි. එයින් ඔබට ලැබෙන්නේ ජීවිතයේ කලක් මතක තියෙන ආශ්වාදයකි.

In Stock
  • රුපියල් 5000 ට වැඩි සෑම ඇණවුමක් සදහාම ප්‍රවාහනය නොමිලේ
  • රුපියල් 5000 ට අඩු සෑම ඇණවුමක් සදහාම ප්‍රවාහනය ගාස්තු රුපියල් 200 - 300 අතර
  • පොතට ගැලපෙන Bookmarks සෑම පොතකටම නොමිලේ

Additional information

Weight 0.36 kg
Author

Publisher

Pages

288

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “දැනමුතු මුතු – Danamuthu Muthu”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
No products in the cart.