භෞතික විද්‍යාව ධාරා විද්‍යුතය විසදු ගැටලු 1000 | egenumabooks.lk

භෞතික විද්‍යාව ධාරා විද්‍යුතය විසදු ගැටලු 1000

Weight 0.55 kg
Author

රු1,150.00 Original price was: රු1,150.00.රු1,035.00Current price is: රු1,035.00.

In Stock

තුෂාර සමරවික්‍රම විසින් සම්පාදනය කරනු ලැබු උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව විෂයෙහි ඇති ධාරා විද්‍යුතය පාඩමේ විසදූ ගැටළු 1000 මෙහි අවසන් ප්‍රශ්න 200 ප්‍රශ්න පත්‍ර 4 ක් ලෙස සකසා ඇත.

In Stock
  • රුපියල් 5000 ට වැඩි සෑම ඇණවුමක් සදහාම ප්‍රවාහනය නොමිලේ
  • රුපියල් 5000 ට අඩු සෑම ඇණවුමක් සදහාම ප්‍රවාහනය ගාස්තු රුපියල් 200 - 300 අතර
  • පොතට ගැලපෙන Bookmarks සෑම පොතකටම නොමිලේ

Additional information

Weight 0.55 kg
Author

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “භෞතික විද්‍යාව ධාරා විද්‍යුතය විසදු ගැටලු 1000”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
No products in the cart.