ගයිලාර් මැදුරේ සිත්තරාවිය - Gailar Madure Siththaraviya | egenumabooks.lk

ගයිලාර් මැදුරේ සිත්තරාවිය – Gailar Madure Siththaraviya

Weight 0.6 kg
Author

Publisher

Pages

467

SKU: B344
  • රුපියල් 5000 ට වැඩි සෑම ඇණවුමක් සදහාම ප්‍රවාහනය නොමිලේ
  • රුපියල් 5000 ට අඩු සෑම ඇණවුමක් සදහාම ප්‍රවාහනය ගාස්තු රුපියල් 200 - 300 අතර
  • පොතට ගැලපෙන Bookmarks සෑම පොතකටම නොමිලේ

Description

ඈ මිදි වගා කෙරෙන, වයින් නිපදවන, පරංශ රට මධ්යයේ පිහිටි පුරාභූතීන්ගෙන් වටවූ, අපකීර්මත් අතීතයක් ඇති, සිටුවරයා ගේ මැදුරට පැමිණියාය.
එහි පැමිණි මොහොතේ සිට,
ඩලස් ලෝසන් අත්විඳින්නේ එහි වටපිටාවේ ඇති අවිනිශ්චිත ආතතියයි.
ඇගේ එහි පැමිණීම, සියවස් ගණන් අපරකාශිතව සැඟවුණු අඳුරු
රහස්වලට මෙන්ම එහි ජීවත් වන්නන්ටත් තර්ජනයක් වී ද…?

Additional information

Weight 0.6 kg
Author

Publisher

Pages

467

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ගයිලාර් මැදුරේ සිත්තරාවිය – Gailar Madure Siththaraviya”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
No products in the cart.