ගුරු ගීතය- Guru Geethaya | egenumabooks.lk

ගුරු ගීතය- Guru Geethaya

Weight 0.14 kg
SKU: B374

රු400.00 Original price was: රු400.00.රු320.00Current price is: රු320.00.

Out of stock
The First Teacher
Book by Chinghiz Aitmatov
Out of stock

Email when stock available

  • රුපියල් 5000 ට වැඩි සෑම ඇණවුමක් සදහාම ප්‍රවාහනය නොමිලේ
  • රුපියල් 5000 ට අඩු සෑම ඇණවුමක් සදහාම ප්‍රවාහනය ගාස්තු රුපියල් 200 - 300 අතර
  • පොතට ගැලපෙන Bookmarks සෑම පොතකටම නොමිලේ

Additional information

Weight 0.14 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ගුරු ගීතය- Guru Geethaya”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
No products in the cart.