මැයි මාර ප්‍රසංගය - May Mara Prasangaya | egenumabooks.lk

මැයි මාර ප්‍රසංගය – May Mara Prasangaya

Weight 0.15 kg
Author

Publisher

Pages

108

SKU: B911

රු700.00 රු560.00

In Stock

එයා ආපු කෙනා පමණයි. ඉතින් ආපු කෙනා නෙමෙයිද යන්න ඕනි කෙනා? ආපු කෙනා නේන්නම් යන්න ඕනි කෙනා. ඒ හින්දම එයා ඇවිත් ගිය කෙනා. මම හිටපු කෙනා. හිටපු කෙනා තමයි ඉන්න කෙනා වෙන්නෙත්.ඒ හින්ද මං තාමත් ඉන්න කෙනා. ඒත් බැරිවෙලාවත් මං ආපු කෙනා උනානම්,කොහොමටවත් මං ගිය කෙනා වෙන්නෙනම් නෑ. එදාටත් මං ඉන්න කෙනා විතරම යි…’ -මැයි මාර ප්‍රසංගය-

මැයි මාර ප්‍රසංගය – May Mara Prasangaya

In Stock
  • රුපියල් 5000 ට වැඩි සෑම ඇණවුමක් සදහාම ප්‍රවාහනය නොමිලේ
  • රුපියල් 5000 ට අඩු සෑම ඇණවුමක් සදහාම ප්‍රවාහනය ගාස්තු රුපියල් 200 - 300 අතර
  • පොතට ගැලපෙන Bookmarks සෑම පොතකටම නොමිලේ

Additional information

Weight 0.15 kg
Author

Publisher

Pages

108

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මැයි මාර ප්‍රසංගය – May Mara Prasangaya”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
No products in the cart.