භෞතික විද්‍යාව යාන්ත්‍ර විද්‍යාව විසදු ගැටලු 1000 | egenumabooks.lk

භෞතික විද්‍යාව යාන්ත්‍ර විද්‍යාව විසදු ගැටලු 1000

Weight 0.55 kg
Author

රු1,180.00 රු1,062.00

Out of stock

තුෂාර සමරවික්‍රම විසින් සම්පාදනය කරනු ලැබු උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව විෂයෙහි ඇති යාන්ත්‍ර විද්‍යාව පාඩමේ විසදූ ගැටළු 1000 මෙහි අවසන් ප්‍රශ්න 200 ප්‍රශ්න පත්‍ර 4 ක් ලෙස සකසා ඇත.

Out of stock

Email when stock available

  • රුපියල් 5000 ට වැඩි සෑම ඇණවුමක් සදහාම ප්‍රවාහනය නොමිලේ
  • රුපියල් 5000 ට අඩු සෑම ඇණවුමක් සදහාම ප්‍රවාහනය ගාස්තු රුපියල් 200 - 300 අතර
  • පොතට ගැලපෙන Bookmarks සෑම පොතකටම නොමිලේ

Additional information

Weight 0.55 kg
Author

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “භෞතික විද්‍යාව යාන්ත්‍ර විද්‍යාව විසදු ගැටලු 1000”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
No products in the cart.