පොල්කිචි ප්‍රේමය - Polkichi Premaya | egenumabooks.lk

පොල්කිචි ප්‍රේමය – Polkichi Premaya

Weight 0.4 kg
Author

Publisher

Pages

330

SKU: B461

රු525.00 Original price was: රු525.00.රු420.00Current price is: රු420.00.

In Stock

පොල්කිචි ප්‍රේමය – Polkichi Premaya

බැඳීම්, වගකීම් හා සංස්කෘතික යදම්වලට හසු වූ ගැහැනියකගේ අනුවේදනීය කතාව.

In Stock
  • රුපියල් 5000 ට වැඩි සෑම ඇණවුමක් සදහාම ප්‍රවාහනය නොමිලේ
  • රුපියල් 5000 ට අඩු සෑම ඇණවුමක් සදහාම ප්‍රවාහනය ගාස්තු රුපියල් 200 - 300 අතර
  • පොතට ගැලපෙන Bookmarks සෑම පොතකටම නොමිලේ

Additional information

Weight 0.4 kg
Author

Publisher

Pages

330

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “පොල්කිචි ප්‍රේමය – Polkichi Premaya”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
No products in the cart.