නෙප්චූන් ගේ පුත්‍රයා - The Son of Neptune | egenumabooks.lk

නෙප්චූන් ගේ පුත්‍රයා – The Son of Neptune

Weight 0.7 kg
Author

Publisher

SKU: B0414

රු2,300.00 Original price was: රු2,300.00.රු1,840.00Current price is: රු1,840.00.

In Stock
In Stock
  • රුපියල් 5000 ට වැඩි සෑම ඇණවුමක් සදහාම ප්‍රවාහනය නොමිලේ
  • රුපියල් 5000 ට අඩු සෑම ඇණවුමක් සදහාම ප්‍රවාහනය ගාස්තු රුපියල් 200 - 300 අතර
  • පොතට ගැලපෙන Bookmarks සෑම පොතකටම නොමිලේ

Description

නව වීරයන් තිදෙනෙක්
අතුරුදහන් වූ උපදෙවියෙක්
මරණයේ දෙවියන් මුදාහරින්නට ගවේෂණයක්……….
“රෝමයේ දෙවියන් මමයි.මහා හමුදාවන් ආරකිෂා කරන්නේ මමයි.මට අවසානයක් නැති යුද්ධයක් ඕනෑ නැහැ.නුඹ මට සේවය කළ යුතුයි.”
“මම ගවේෂණයක් ඇණවුම් කරනවා!” දෙවියො නිවේදනය කළා.”නුඹලා උතුරට ගොස් ,දෙවිවරුන්ට ඔබ්බෙන් ඇති භූමියෙන් තනාටොස් සොයා ගත යුතුයි.
නුඹලා ඔහු ව නිදහස් කර, යෝධයින්ගේ සැලසුම් නිෂ්ප්රභ කළ යුතුයි.”

Additional information

Weight 0.7 kg
Author

Publisher

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “නෙප්චූන් ගේ පුත්‍රයා – The Son of Neptune”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
No products in the cart.