වී.අයි.ලෙනින් - V I Lenin | egenumabooks.lk

වී.අයි.ලෙනින් – V I Lenin

Weight 0.35 kg
Author

Publisher

Pages

256

SKU: B6047

රු890.00 රු712.00

In Stock

වී.අයි.ලෙනින්
අමරණීය මිනිසකුගේ අසිරිමත් ජීවිත කතාව

V.I.Lenin – The Story of His Life

Maria Prilezhayeva

In Stock
  • රුපියල් 5000 ට වැඩි සෑම ඇණවුමක් සදහාම ප්‍රවාහනය නොමිලේ
  • රුපියල් 5000 ට අඩු සෑම ඇණවුමක් සදහාම ප්‍රවාහනය ගාස්තු රුපියල් 200 - 300 අතර
  • පොතට ගැලපෙන Bookmarks සෑම පොතකටම නොමිලේ

Additional information

Weight 0.35 kg
Author

Publisher

Pages

256

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “වී.අයි.ලෙනින් – V I Lenin”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
No products in the cart.