බැද්දේගම විමසුම | egenumabooks.lk

බැද්දේගම විමසුම

Weight 0.23 kg
Author

Publisher

Pages

168

SKU: B8010

රු300.00 රු270.00

In Stock

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය සදහා
2017 වර්ෂයේ සිට නියමිත
බැද්දේගම විමසුම
ශාස්ත්‍රපති – සරත් නිතලව

A Level Sinhala – Beddegama Wimasuma ( Art stream )

In Stock
  • රුපියල් 5000 ට වැඩි සෑම ඇණවුමක් සදහාම ප්‍රවාහනය නොමිලේ
  • රුපියල් 5000 ට අඩු සෑම ඇණවුමක් සදහාම ප්‍රවාහනය ගාස්තු රුපියල් 200 - 300 අතර
  • පොතට ගැලපෙන Bookmarks සෑම පොතකටම නොමිලේ

Additional information

Weight 0.23 kg
Author

Publisher

Pages

168

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “බැද්දේගම විමසුම”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
No products in the cart.