ඉසොප්ටේරා - Isoptera | egenumabooks.lk

ඉසොප්ටේරා – Isoptera

Weight 0.63 kg
Author

Publisher

Pages

642

SKU: B2022

රු1,950.00 Original price was: රු1,950.00.රු1,750.00Current price is: රු1,750.00.

In Stock

තත්පරයෙන් තත්පරය වෙනස් වෙමින් ගලා යන ජීවිතයේ නේක විධ සිදුවීම් හමුවේ දක්වන ප්‍රතිචාරයන් හා ගැළපීම් නොගැළපීම් අතර දෝලනය වන ආදරය; ධනය,බලය,කීර්තිය හා ජනප්‍රියත්වය හමුවේ ගලායන ජීවිතවල කතාන්දරයයි ‘ ඉසොප්ටේරා’

In Stock
  • රුපියල් 5000 ට වැඩි සෑම ඇණවුමක් සදහාම ප්‍රවාහනය නොමිලේ
  • රුපියල් 5000 ට අඩු සෑම ඇණවුමක් සදහාම ප්‍රවාහනය ගාස්තු රුපියල් 200 - 300 අතර
  • පොතට ගැලපෙන Bookmarks සෑම පොතකටම නොමිලේ

Additional information

Weight 0.63 kg
Author

Publisher

Pages

642

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ඉසොප්ටේරා – Isoptera”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
No products in the cart.