රාම - Ram | egenumabooks.lk

රාම – Ram

Author

Publisher

Pages

435

  • රුපියල් 5000 ට වැඩි සෑම ඇණවුමක් සදහාම ප්‍රවාහනය නොමිලේ
  • රුපියල් 5000 ට අඩු සෑම ඇණවුමක් සදහාම ප්‍රවාහනය ගාස්තු රුපියල් 200 - 300 අතර
  • පොතට ගැලපෙන Bookmarks සෑම පොතකටම නොමිලේ

Description

ඔහු උපන්නේ අභාග්යය තුරුලූ කරගෙනය යන්න බහුතරයකගේ විශ්වාසය වූයේය.
එහෙයින්ම ”මනු වර්ෂ 7032 කැළල” යන අන්වර්ථ නාමය ද ඔහු විසූ සමාජය විසින් ඔහුට ලබා දුන්නේය.
එම සමාජය දුෂ්ය එකක් වූ අතර එය පරිපූර්ණ සමාජයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමේ අභියෝගය විශ්වය හෝ දෛවය හෝ ඔහු ඉදිරියේ තබා තිබිණි
නොපැකිළ හෙතෙම එම අභියෝගය බාර ගත්තේය.
එහෙත් පරිපූර්ණත්වය සඳහා ඉහළ මිලක් ද ගෙවිය යුතු වූයේය.
මේ එම ඉහළ මිල ගෙවූ රණශූරයා වූ,
රාම රාජ්යය තැනූ පරභාසම්පන්නයා වූ
රාම ගේ කතාවයි.

Additional information

Author

Publisher

Pages

435

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “රාම – Ram”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
No products in the cart.