“අම්මපයි, මං කඩුව දුන්නා…!” | කඩාවැටෙනා තරුවක් | egenumabooks.lk

“අම්මපයි, මං කඩුව දුන්නා…!” | කඩාවැටෙනා තරුවක්

Weight 0.3 kg
Author

,

Publisher

SKU: B115 | B901

රු840.00

Out of stock

“අම්මපයි, මං කඩුව දුන්නා…!” – Ammapai Man Kaduwa Dunna

කඩාවැටෙනා තරුවක් – Kada Watena Tharuwak

Out of stock

Email when stock available

  • රුපියල් 5000 ට වැඩි සෑම ඇණවුමක් සදහාම ප්‍රවාහනය නොමිලේ
  • රුපියල් 5000 ට අඩු සෑම ඇණවුමක් සදහාම ප්‍රවාහනය ගාස්තු රුපියල් 200 - 300 අතර
  • පොතට ගැලපෙන Bookmarks සෑම පොතකටම නොමිලේ

Additional information

Weight 0.3 kg
Author

,

Publisher

1 review for “අම්මපයි, මං කඩුව දුන්නා…!” | කඩාවැටෙනා තරුවක්

  1. Induru Bandara (verified owner)

    Both of these books are masterpieces. It is highly recommended to buy and read these two.
    And also egenumabooks.lk is the best place to buy books. Books were safely packaged and delivered within a couple of days.

    Thank you.

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
No products in the cart.