උසස් පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය – 13 ශ්‍රේණිය | egenumabooks.lk

උසස් පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය – 13 ශ්‍රේණිය

Weight 0.85 kg
Author

SKU: B9502

රු1,900.00 Original price was: රු1,900.00.රු1,710.00Current price is: රු1,710.00.

In Stock

එස්.විතානගේ සර් විසින් සම්පාධිත 13 ශ්‍රේණිය තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය මෙම පොත මගින් ඔබට 13 ශ්‍රේණියට අදාල සියලු සටහන් ලබා ගත හැකි අතර අතාම ක්‍රමවත් හා සරලව සකස් කර ඇති මෙම පොත උසස් පෙල තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය හදාරන සිසුන් විශාල ප්‍රමාණයක් මිලදී ගන්නා පොතකි.

In Stock
  • Type: A Level ICT Notes Book - Grade 13
  • රුපියල් 5000 ට වැඩි සෑම ඇණවුමක් සදහාම ප්‍රවාහනය නොමිලේ
  • රුපියල් 5000 ට අඩු සෑම ඇණවුමක් සදහාම ප්‍රවාහනය ගාස්තු රුපියල් 200 - 300 අතර
  • පොතට ගැලපෙන Bookmarks සෑම පොතකටම නොමිලේ

Additional information

Weight 0.85 kg
Author

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “උසස් පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය – 13 ශ්‍රේණිය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
No products in the cart.