උසස්පෙළ තොරතුර හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය – 13 වසර | egenumabooks.lk

උසස්පෙළ තොරතුර හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය – 13 වසර

Weight 0.67 kg
Author

Publisher

Pages

308

SKU: B330

රු2,250.00 රු2,000.00

In Stock
In Stock
  • රුපියල් 5000 ට වැඩි සෑම ඇණවුමක් සදහාම ප්‍රවාහනය නොමිලේ
  • පොතට ගැලපෙන Bookmarks සෑම පොතකටම නොමිලේ

Additional information

Weight 0.67 kg
Author

Publisher

Pages

308

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “උසස්පෙළ තොරතුර හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය – 13 වසර”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
No products in the cart.