විභාග අත්වැල 1 | Exam Guide 1 ( GRADE 13 ) | egenumabooks.lk

විභාග අත්වැල 1 | Exam Guide 1 ( GRADE 13 )

Weight 0.7 kg
Author

Publisher

රු1,800.00 Original price was: රු1,800.00.රු1,600.00Current price is: රු1,600.00.

Out of stock

කේ.ජයසිංහ විසින් රචිත විභාග අත්වැල පො‌තෙහි උසස් පෙළ තොරතුරු තාක්ෂණය විෂයට අදාල බහුවරණ ප්‍රශ්න පාඩමින් පාඩමට අන්තර්ගත කර ඇත.

Out of stock

Email when stock available

  • Type: A Level ICT MCQ Book - Grade 13
  • රුපියල් 5000 ට වැඩි සෑම ඇණවුමක් සදහාම ප්‍රවාහනය නොමිලේ
  • රුපියල් 5000 ට අඩු සෑම ඇණවුමක් සදහාම ප්‍රවාහනය ගාස්තු රුපියල් 200 - 300 අතර
  • පොතට ගැලපෙන Bookmarks සෑම පොතකටම නොමිලේ

Additional information

Weight 0.7 kg
Author

Publisher

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “විභාග අත්වැල 1 | Exam Guide 1 ( GRADE 13 )”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
No products in the cart.