විභාග අත්වැල I (2.2 කොටස) | Exam Guide I (2.2 කොටස) – ( GRADE 13 ) | egenumabooks.lk

විභාග අත්වැල I (2.2 කොටස) | Exam Guide I (2.2 කොටස) – ( GRADE 13 )

Weight 0.37 kg
Author

Publisher

Pages

176

SKU: 10101

රු2,000.00 Original price was: රු2,000.00.රු1,800.00Current price is: රු1,800.00.

In Stock

කේ.ජයසිංහ විසින් රචිත විභාග අත්වැල 13 ශ්‍රේණියට අදාල 2.2 කොටස මගින් උසස් පෙළ තොරතුරු තාක්ෂණය විෂයට අදාල බහුවරණ ප්‍රශ්න පාඩමින් පාඩමට අන්තර්ගත කර ඇත.පිටු 176 කින් යුත් මෙම පොත මගින් පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න ගැන අසා ඇති ආකාරය ගැන විශ්ලේෂනාත්මක හැදින්වීමක් සිදු කර ඇත.

In Stock
  • රුපියල් 5000 ට වැඩි සෑම ඇණවුමක් සදහාම ප්‍රවාහනය නොමිලේ
  • රුපියල් 5000 ට අඩු සෑම ඇණවුමක් සදහාම ප්‍රවාහනය ගාස්තු රුපියල් 200 - 300 අතර
  • පොතට ගැලපෙන Bookmarks සෑම පොතකටම නොමිලේ

Description

කේ.ජයසිංහ විසින් රචිත විභාග අත්වැල 13 ශ්‍රේණියට අදාල 2.2 කොටස මගින් උසස් පෙළ තොරතුරු තාක්ෂණය විෂයට අදාල බහුවරණ ප්‍රශ්න පාඩමින් පාඩමට අන්තර්ගත කර ඇත.පිටු 176 කින් යුත් මෙම පොත මගින් පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න ගැන අසා ඇති ආකාරය ගැන විශ්ලේෂනාත්මක හැදින්වීමක් සිදු කර ඇත.

Additional information

Weight 0.37 kg
Author

Publisher

Pages

176

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “විභාග අත්වැල I (2.2 කොටස) | Exam Guide I (2.2 කොටස) – ( GRADE 13 )”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
No products in the cart.