විභාග අත්වැල 1 | Exam Guide 1 ( GRADE 12 ) | egenumabooks.lk

විභාග අත්වැල 1 | Exam Guide 1 ( GRADE 12 )

Weight 0.5 kg
Author

Publisher

SKU: B006

රු1,200.00

Out of stock

කේ.ජයසිංහ විසින් රචිත විභාග අත්වැල පො‌තෙහි උසස් පෙළ තොරතුරු තාක්ෂණය විෂයට අදාල බහුවරණ ප්‍රශ්න පාඩමින් පාඩමට අන්තර්ගත කර ඇත.

Out of stock

Email when stock available

  • Type: A Level ICT MCQ Book - Grade 13
  • රුපියල් 5000 ට වැඩි සෑම ඇණවුමක් සදහාම ප්‍රවාහනය නොමිලේ
  • රුපියල් 5000 ට අඩු සෑම ඇණවුමක් සදහාම ප්‍රවාහනය ගාස්තු රුපියල් 200 - 300 අතර
  • පොතට ගැලපෙන Bookmarks සෑම පොතකටම නොමිලේ

Additional information

Weight 0.5 kg
Author

Publisher

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “විභාග අත්වැල 1 | Exam Guide 1 ( GRADE 12 )”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
No products in the cart.